Bevezető


 A kockázatcsökkentés, a megelőzés, a lakosság tájékoztatásának, ösztönzésének, öntevékenységének fontossága kulcskérdés.

Az elmúlt évek során bekövetkezett természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek során bebizonyosodott, hogy a védekezés, a helyreállítás időszakában fontos, hogy az állampolgárok tisztában legyenek az őket potenciálisan fenyegető veszélyforrásokkal, a védekezés során követendő magatartásformákkal, a kárfelszámolás körülményével, lehetőségeivel. Az eddigi tapasztalatok alapján a lakosság életének, testi épségének és vagyonának megvédésében fontos szerep, és ezzel együtt jelentős feladat- és hatáskörök hárulnak a települések polgármestereire, a védelmi bizottságok elnökeire.

A polgármester, aki a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított államigazgatási jogkörében látja el, a bekövetkezett katasztrófa, katasztrófahelyzet esetén, a védekezés során irányítja a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, szervezi és irányítja a keletkezett károk felmérését, irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási tevékenységet, a humanitárius segélyek elosztását.

A fentiekből következik, hogy a települések polgármestereitől igen szerteágazó polgári védelmi, katasztrófavédelmi általános és szakmai ismereteket, irányítási, vezetési ismereteket, döntési kompetenciákat, logisztikai rálátást, megfelelő tervezési, szervezési, kommunikációs gyakorlatot kívánnak meg az előttük álló ezirányú feladatok.

A polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet meghatározza a települések vezetőinek katasztrófavédelmi képzését, felkészítésének biztosítását, amelyben a lakosságfelkészítési követelmények differenciáltan meghatározásra kerültek.

A BM OKF kidolgozta az erre vonatkozó, az önkormányzati választási időszakot is figyelembe vevő rendszert, valamint a felkészítés tematikáját, mely megtalálható az OKF honlapján.

A felkészítés és a felkészülés segítése céljából készült el a Felkészítési anyagok pont alatt található gyűjtemény. Az anyag segítségül szolgál a közigazgatási vezetők felkészítéséhez, felkészüléséhez. Használja Ön is, amikor információra van szüksége munkája során!