Elektronikus ügyintézés


Az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról

2018. január 01-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.).

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. alapján az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felel meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

Fentiekre figyelemmel a hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására kizárólag írásban van mód, e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.