Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések


A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 133. § és 89. §-ában foglaltak alapján, továbbá a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározottak az alábbi katasztrófavédelmi hatósági feladatokat foglalják magukba.

A földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatakor az ingatlantulajdonosnál vagy a társasháznál a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvet vesz fel.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek hatósági feladatai csak abban az esetben keletkezhetnek, ha a szolgáltató a jegyzőkönyvben valamilyen hibát állapít meg és az ingatlantulajdonos vagy a társasház a hiba kijavítását a rendelkezésre álló időn belül nem hajtja végre, vagy a jegyzőkönyvben foglaltak felülvizsgálata céljából eljárás megindítását kezdeményezi, azaz a megállapításokat vitatja.

A lefolytatandó eljárások típusai:

 1. Az igazgatóság által a szakértők nyilvántartásba vétele és törlése a nyilvántartásból.
 2. A kirendeltség ‑ a szolgáltató bejelentése alapján ‑ hivatalból eljárás megindítását kezdeményezi, amennyiben az ingatlantulajdonos vagy a társasház elfogadta a jegyzőkönyvben foglaltakat, de az NGM rendeletben meghatározott 1 éven belül nem javítja ki a hibát és a szolgáltató azt a hiba kijavításának visszaellenőrzése érdekében lefolytatott szemle során megállapítja. Ebben az esetben a hatósági eljárás lefolytatásába nem kell szakértőt bevonni.
 3. Az ingatlantulajdonos vagy a társasház által ‑ a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül – a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából kezdeményezett, kérelemre indult eljárás lefolytatása, mely során minden esetben szakértő kirendelésére van szükség.
 4. Meghatározott esetekben szakértő bevonásával történő gyorsított eljárás lefolytatása a bejelentést követő 24 órán belül.

 

Az ingatlantulajdonos vagy a társasház magatartását tekintve:

 1. elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat és az NGM rendeletben meghatározott 1 éven belül kijavítja a hibát;
 2. elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat, de az NGM rendeletben meghatározott 1 éven belül nem javítja ki a hibát;
 3. a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, és a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, az R. 1. mellékletben meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményez az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából.

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének feladatai:

 1. Kérelemre, vagy hivatalból indított eljárások lefolytatása;
 2. Kérelemre indult eljárásokban szakértő bevonása a hatósági eljárásokba;

 

 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének feladatai:

 1. Szakértői nyilvántartás vezetése
  1. a hatósági feladat ellátásába bevonható szakértők nyilvántartásának kialakítása;
  2. szakértői nyilvántartás egyes elemeinek elhelyezése a honlapon;
  3. szakértői nyilvántartás és a honlap naprakészen tartása;
 2. A hatósági döntések peres és nem peres bírósági felülvizsgálati eljárásaiban való képviselet ellátása;

 

Kapcsolódó információk: