Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Tájékoztató a katasztrófavédelmi hozzájárulásról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 2012. január elsejei hatálybalépése nyomán számos ponton jelentős változás kezdődött. A katasztrófavédelem tevékenységét meghatározó jogszabály többek között életre hívta a katasztrófavédelmi hozzájárulást, mint pénzügyi jogintézményt. Katasztrófavédelmi hozzájárulást két, egymástól egyértelműen elhatárolható jogcímen kell fizetni.

A kötelezettek egyik részét azok a vállalkozások képezik, amelyek a SEVESO hatálya alá tartozó alsó-, vagy felsőküszöbértékű veszélyes üzemet, vagy küszöbérték alatti üzemet üzemeltetnek, ide értve a kiemelten kezelendő létesítmények üzemeltetőit is.

A kötelezettek másik része azokból a vállalkozásokból áll, amelyek a fentiek közé nem sorolhatók, azonban a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály (ADR) szerint veszélyesnek minősülő áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végzik (gazdálkodó szervezetek).

A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek március 31-ig kötelesek tevékenységükről a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének (BM OKF) bejelentést tenni. Az ehhez szükséges formanyomtatvány http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_hatosag_index oldalon érhető el.

A BM OKF folyamatosan dolgozza fel a hozzá érkező kérdéseket és állásfoglalás-kéréseket. A hatóság hivatalos álláspontját tartalmazó – folyamatosan bővülő – állásfoglalások a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag_gyik oldalon érhetők el.