Hírek


Félévet értékelt a megyei katasztrófavédelmi igazgató
2015. július 28. 14:26
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója július huszonnyolcadikán tartotta az I. félévet értékelő tiszti értekezletet, melyen az igazgatóság, a kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tisztjei vettek részt.

Komoly feladatokat hajtott végre az állomány az év első hat hónapjában – mondta Wéber Antal tűzoltó dandártábornok. A megyei katasztrófavédelmi igazgató kiemelte az új szolgálati törvény bevezetése körüli legfontosabb tennivalókat, amelyeknek köszönhetően július elsejétől 30%-kal megemelkedett a tűzoltók illetménye.
A polgári védelmi szakterület tekintetében elhangzott: több településen a felügyelők felkészítették a mentőszervezetek tagjait, s így folyamatosan nő azon önkéntesek száma, akik az alapvető vízkár-elhárítási munkálatokban közreműködnek – a hivatásos egységek beavatkozását támogatva. S az idei évben is kiemelt figyelmet kapott az önkéntes mentőszervezetek pályázati támogatása. A megyében idén 11 kérelem érkezett, összesen hat millió forint támogatási igénnyel.
2015 első félévében a somogyi tűzoltókat 419 tűzesethez riasztották, s tűz két ember életét követelte. A 482 műszaki mentés során a megye tűzoltói 133 sérült mentésében nyújtottak segítséget, tizenhét embert azonban már nem sikerült megmenteni. Az önkéntes tűzoltó egyesületek helyi szinten komoly segítséget nyújtanak, az elmúlt fél évben 139 esetben működtek közre a hivatásos tűzoltók beavatkozásainál. S a szőkedencsi önkéntes tűzoltók június elsejétől önálló beavatkozóként végzik áldozatos munkájukat.
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az idén eddig 121 esetben vonult káresethez és 15 esetben vette át a mentés irányítását. A katasztrófavédelmi mobil labor bevetésére öt káresetnél volt szükség.
A hatósági szakterület állománya folyamatosan ellenőrizte a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végzők és a nem rendszeres hulladékszállítók tevékenységét. E két terület vonatkozásában kijelölési eljárásra nem volt szükség. A gáz-csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos bejelentések hatósági feladatainak ellátásával kapcsolatban kirendeltségeinken 3 eljárás indult az első félévben. A nagyberuházásokkal kapcsolatban az igazgatóság hatósági osztálya 2 esetben vett át beépített automatikus tűzjelző rendszert. A kollégák nagy számban folytattak le hatósági ellenőrzést, mely tűzvédelmi, piacfelügyeletit, iparbiztonsági és polgári védelmi szakterületi ellenőrzésekből tevődött össze. Több esetben komplex supervisori ellenőrzés keretében bizonyosodtunk meg a gazdálkodó szervezetek jogkövető magatartásáról. Számos esetben éltek szankcióval a szakemberek, főként a közúti veszélyes áru szállítással kapcsolatos- és a tűzvédelmi szabályok megszegése miatt. 
Iparbiztonsági szakterületen a veszélyes anyaggal tevékenységet folytató üzemek területén supervisori ellenőrzéseket folytattak le. Az igazgatóság illetékességi területén 1 felső, 1 alsó küszöbértékű, valamint 16 küszöbérték alatti üzem működik, melyek területén az év első felében sem üzemzavar, sem baleset nem következett be. A veszélyes áruk közúti szállítása közben egy baleset történt, amikor az M7-es autópályán felborult egy forró aszfaltot szállító kamion. A kirendeltségek szakemberei közúton 477, vasúton 546 kocsinál ellenőrizték a veszélyes áruk szállítási szabályainak betartását.
Az elmúlt hat hónap során a somogyi tiszti állomány létszáma öt fővel bővült. A somogyi tűzoltók közül negyvenkilencen részesültek elismerésben, tizenhárman szolgálati jelet kaptak, ketten Bátorságért Érdemérmet vehettek át.

A mindennapi működés során a humán szolgálat, az ellenőrzés és a hivatal munkája is nélkülözhetetlen – mondta az igazgató -, a szakmai tevékenység támogatásában természetesen nekik is nagy szerepük van, csakúgy, mint a tervszerű, költséghatékony gazdálkodásnak.

Az értekezlet zárásaként igazgató úr az előttünk álló félév főbb feladatait határozta meg az állomány számára, melyek közül kiemelte a III. Országos Favágóverseny lebonyolítását szeptemberben, az ügyrendek kidolgozását, a megyei műveletirányítási központ költözését, az Országos Szakmai Versenyen való kiváló helytállást (amelyen a kaposvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapat képviseli megyénket). A közeljövő feladatai között az egyik legfontosabb még a nagybajomi és a törökkoppányi önkéntes tűzoltók önálló beavatkozásra való felkészítése.  

Wéber Antal megköszönte az állománynak az első félévben elvégzett munkát, és elmondta, hogy a második félévben is keményen helyt kell állnunk, hiszen számos feladat áll előttünk.


 

Kapcsolódó képek:

Félévet értékelt a megyei katasztrófavédelmi igazgató Félévet értékelt a megyei katasztrófavédelmi igazgató Félévet értékelt a megyei katasztrófavédelmi igazgató
>>> További képek a galériában <<<