Laktanya


 A laktanya

 
A kaposvári laktanya épülete 1703-ban terményraktárnak épült. A kaposvári feljegyzésekben csak „Granárium”-ként említett épület egy részébe 1924-ben költözött be a tûzoltóság, majd késõbb a teljes épületet megkapta. A korabeli másfél méteres falak között 1968-ig dolgoztak a tûzoltók. Az épületet ekkor a SOMOGYTERV mérnökének - Lõrincz Ferencnek – a tervei alapján, a Somogy Megyei Állami Építõipari Vállalat újította fel. Az elmúlt 34 évben az épület ebben a formájában szolgált. 2000-ben a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megalakulásával és két szervezet összevonásával új feladatok jelentkeztek, amelyhez az épület már sem funkciójában sem méreteiben nem felelt meg. A megyei önkormányzat épületébõl való kiköltözéssel egyidejûleg a Pete Lajos utcai volt polgári védelmi raktár valamint a volt tûzoltósági raktár épületében alakítottak ki ideiglenes munkahelyeket. Két évig szûkös körülmények között dolgozott az igazgatóság és végezte napi megelõzési, kárelhárítási és helyreállítási feladatait. A beruházás elõkészítését követõen 2002. március 4-én kezdõdtek az épület átalakítási munkái. Boa Árpád terveit a kivitelezõ BITT Kft. építésvezetõjének, Boros Zsoltnak irányításával végzett munka 2002. július 15-én a tervezett határidõre elkészült.
 

Az építkezésAz építkezés

Az építkezésAz építkezés

 

 
Az épület, amelyben a tûzoltóság és a katasztrófavédelmi igazgatóság mûködik kívülrõl is megújult.
Belsõ tereinek megújítását két cél vezette:
·        az energiatakarékosság
·        a korszerû XXI. századi technika alkalmazása
Ennek jegyében:
A fûtéskorszerûsítés, a nyílászárók cseréje és az elektromos hálózatcsere következtében a megnövekedett alapterület együttes energiaigénye nem haladja meg a korábbit. Az új munkahelyeken kialakított strukturált számítógépes és telekommunikációs hálózat a belsõ munkát a nagysebességû Flexcom adatátviteli rendszer az országos BM hálózatra való kapcsolódás lehetõségét biztosítja. A megyén belüli egységek – tûzoltóságok, polgári védelmi kirendeltségek- közötti kapcsolatot a saját kivitelezésben megvalósított „SOMDIAL” zárt adatátviteli rendszer biztosítja. A mûködés biztonságát - ami egy veszélyhelyzetben kiemelten fontos szervezetnél létkérdés – kétszer 10 kW-os szünetmentes tápegység, hosszabb áramkimaradás esetén pedig mobil aggregátor biztosítja. A megyei ügyelet fogja össze az operatív munka irányításával kapcsolatos feladatokat, ahol URH rádiórendszerek és a modern kommunikáció valamennyi vívmánya segíti a káresetek felszámolását. Az igazgatóság feladatkörébe tartoznak megyénk biztonságával kapcsolatos rendkívüli események és a NATO illetve az EU csatlakozással kapcsolatos feladatok is. Egyben itt mûködik a Védelmi Bizottság Ügyelete. Ezt is figyelembe véve egy gyorsan mûködõképessé tehetõ Veszélyhelyzet Kezelés Központ alap infrastruktúrájának kiépítését is tartalmazta a beruházás. A korabeli sajtó szerint 1968-ban a kétszintes épület megújítása 7,5 millió forintba került. 2002-ben a legjobb pályázó 130,5 millió forintért vállalta a felújítást.  A bonyolító BM Beruházási Igazgatóság értékelése szerint: az épület jó minõsége a kivitelezõket dicséri.
 
Néhány kép a felújított épületrõl:
 

HomlokzatBejárat

ÜgyeletA tanácsterem

3. emeleti folyosó Egy iroda
   A felújított épületet ünnepélyes keretek közt  2002. augusztus 3.-án, Dr. Lamperth Mónika  a Magyar Köztársaság Belügyminisztere adta át.
  

Átadási ünnepségÁtadási ünnepség