Tartalomjegyzék

Jogszabályok 2

Jogszabályok

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
a kémiai biztonságról
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól