Somogy Mentőcsoport

Somogy Mentőcsoport

Az elmúlt évek bővelkedtek veszélyhelyzetekben, jelentős katasztrófák – árvíz, belvíz, vörösiszap – érintették az országot és Somogy vármegyét is. Az ilyen és ehhez hasonló nagy kiterjedésű természeti katasztrófák felszámolásához, a hivatásos szervezetek munkájának támogatására széleskörű összefogásra van szükség. Az összefogásban szükség van az önkéntes szervezetek speciális tudására. Ezt felismerve öt önkéntes mentőszervezet (Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület – „KÖTÉL”, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület, S.O.S. Zamárdi Regionális Rádiós Segélyhívó Alapítvány, Balaton Rádióamatőr DX Klub, Görgeteg Önkéntes Tűzoltó Egyesület) közreműködésével létrejött a Somogy Mentőcsoport.

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • Vezetési komponens (vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság);
 • Műszaki mentési- és felderítési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma);
 • Vízi mentési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma);
 • Légi mentési- és alpinista komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma);
 • Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma);
 • Logisztikai komponens (vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság).

A vezetési és a logisztikai komponens személyi állományát és felszereléseit a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából és raktárbázisából biztosítják. A műszaki mentési-, felderítő-, vízi mentő-, alpinista- és egészségügyi komponens területi polgári védelmi szakalegység formában működő polgári védelmi szervezet.

A csoport tagjai (közel 60 fő) polgári védelmi szolgálatot önként vállalják, hogy megfelelő kiképzéssel és támogatással részt vesznek katasztrófák elhárításában. Tagjai rendelkeznek olyan hazai és nemzetközi vizsgákkal (rádiós, búvár, vízimentő, kisgépkezelő, hajóvezető, alpintechnika, lakott területi fakitermelés), amellyel szakszerűen tudnak beavatkozni. A további speciális ismeretek elsajátítása érdekében ötnapos továbbképzésen vettek részt, ahol megismerkedtek a káreseti együttműködés hazai és nemzetközi szabályaival. A képzés során a riasztással, a mentési kommunikációval, híradással, a műszaki mentés ismereteivel, valamint megtörtént esetek elemzésével is foglalkoztak a résztvevők.

A Somogy Mentőcsoport rendszerbe állító gyakorlatára 2011. október 28-án került sor Balatonföldváron. A gyakorlat során bebizonyosodott, hogy a különböző komponensek sikeresen tudnak együttműködni, és veszélyhelyzetben speciális mentési feladatokat végrehajtani.

Somogy Mentőcsoport 2012. május 11-12-én a Komló és Pécs helyszíneken megszervezett nemzeti minősítő gyakorlaton városi kutató mentő-, ár-belvízi- és kötél technikai minősítést szerzett. 2012. július 29-30-án pedig a mentőbúvár minősítést is megszerezte a nemzeti búvár minősítő gyakorlaton Gyékényesen.

Valamennyi komponens feladata:

 • A riasztás vétele után gyülekezés a feladat jellegének megfelelő csoportosításban, a meghatározott technikai felszerelésekkel a kijelölt helyen.
 • A kijelölt helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladatpontosítás, szükség esetén gyorsított speciális és gyakorlati ütemű felkészítés.
 • A komponens önálló vagy részleges hazai, de más vármegyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő vármegye illetékes szerveivel.
 • A Somogy Mentőcsoport parancsnoka – önálló alkalmazás esetén a mentés vezetője – által meghatározott jelentési kötelezettség végrehajtása.
 • Váltás, vagy kiegészítő csoport fogadása, tájékoztatása, részükre a feladat átadása.
 • A Somogy Mentőcsoport parancsnoka – önálló alkalmazás esetén a mentés vezetőjének – utasítására a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után, a kárhelyről történő levonulás, kijelölt helyre utazás végrehajtása.
 • Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

Vezetési komponens feladatai:

 • A mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek számára. A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó mentőcsoport személyi állományának komponensenkénti, valamint képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikációs feltételeinek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntéselőkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás – a kialakult helyzetnek megfelelően a segélykérő vármegyékkel (országokkal) – az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése.
 • A lakosság tájékoztatását, riasztását érintő, menetbiztosítási és rendfenntartási feladatokban való közreműködés, más döntéshozó és együttműködő szervekkel.

Logisztikai komponens feladatai:

 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása.
 • A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • A bevetés hazai (külföldi) feltételeinek megteremtése.
 • Folyamatos kapcsolattartás, információegyeztetés a komponensek vezetőivel.
 • Váltás, kiegészítés, pihentetés lehetőségeinek megszervezése.
 • Szükség esetén felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése kárterületen.

A műszaki mentő- és felderítő komponens feladatai:

Kárhelyre utazás, az INSARAG Irányelvek szerinti SAR kutatási műveletek megkezdése, fizikai, valamint műszeres módszerekkel, vízi-, földi- és légi alkalmazási területeken az adott vármegye, illetve ország, vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:

 • Eltűnt emberek kutatása (fedett illetve nyílt) terepen, továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Megerősítő mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyű és közepes műszaki mentő és biztosítási feladatok ellátása. Romos épületek statikai vizsgálata.
 • Nagy kiterjedésű katasztrófák (területtüzek, elöntési területek), valamint eltűnt személyek, bajbajutott légijárművekkel kapcsolatos események kezelésénél légi felderítési (fotózási) feladatok végrehajtása.
 • Veszélyes anyagokkal (korlátozott vegyi, tűz- és robbanásveszélyes, valamint radioaktív) kapcsolatos balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a károk felmérésében, kiterjedésének megelőzésében, esetenként csökkentésében, közvetlen életveszély esetén a mentésben, mentesítésben (fertőtlenítésben) való közreműködés. Biológiai gyorstesztek alkalmazása a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság radiológiai, biológiai és vegyi képességeivel.
 • Árvizek és vízi balesetek esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés végrehajtása, mentéstechnikai biztosítása.
 • A kutatás végrehajtása után közreműködés a mentési tevékenység végrehajtásában.

Vízi mentési komponens feladatai:

Kárhelyre utazás, a kutatás-felderítés után a mentés megkezdése és végrehajtása a feladat jellegének megfelelően, az adott vármegye, illetve ország vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:

 • Az INSARAG Irányelvek szerinti SAR vízi mentési műveletek végrehajtása. Az elöntött, vagy elöntéssel fenyegetett területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása. A bajba jutott emberek, állatok kimentése, biztonságos területre és egészségügyi ellátáshoz való juttatása,
 • Ár- és belvizek, vízi balesetek estén vízről és vízből való mentés során jelentkező vízimentő- és búvárfeladatok ellátása.
 • A vízi műtárgyak működőképességének biztosítása, azok megerősítése, a vízkormányzási feladatok segítése, a védőtöltések állapotában keletkezett káros jelenségek – például buzgárok – megszüntetése.

A légi mentő és alpinista komponens feladatai:

Kárhelyre utazás, a kutatás-felderítés után a mentés megkezdése és végrehajtása a feladat jellegének megfelelően, az adott vármegye, illetve ország, vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:

 • A terepen nem megközelíthető helyeken, elöntött területeken rekedt, ott bajbajutott emberek légi úton történő kimentése beülőheveder igénybevételével, vagy egyéb függesztett módszerrel, hordágy alkalmazásával.
 • Légi felderítés, a terület képi dokumentálása, a terepen kutatást végzők levegőből történő irányítása.
 • Nem megközelíthető helyeken, településeken rekedt emberek kimentéséig ellátásuk segítése, különös tekintettel a téli időszakokra.

Egészségügyi személyzet feladatai:

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, sokktalanítása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegély-nyújtási feladatok végzése.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevők, valamint a megerősítő mentőkutyák egészségügyi biztosítása.
 • Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízisállapotban lévő rászorultak – például. kitelepítettek, szemtanúk – pszichoszociális ellátása.

 

A mentőcsoportot az elmúlt időszakban több alkalommal is bevetették (többek közt a vótapusztai szociális otthon tűzesete valamint a rendkívüli téli időjárás idején), amelyek során bizonyította létjogosultságát.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap