A tűzoltósági szakterületről

A történelem során már az első civilizációk kialakulása óta az emberiség alapvető igénye és érdeke a tüzesetek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése.

Magyarországon a szervezett keretek között működő tűzoltóságok a XIX. század közepén alakultak meg, így elsők között Somogy vármegyében a kaposvári tűzoltóság, amely már megünnepelhette megalakulásának 135. évfordulóját. A 2012 áprilisától új szervezeti struktúra szerint működő katasztrófavédelem első feladata, hogy megfeleljen az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet által támasztott követelményeknek, az irányítás, képzés, technika, bevetés-irányítás tekintetében. A tűzesetek elleni védekezés, veszélyhelyzetek megelőzése, a károk felszámolásában való közreműködés tartozik legfontosabb feladataik közé, mindez a lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelme érdekében.

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket. Feladata továbbá, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tűzoltás, valamint az egyéb káresetek felszámolását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát.


A kitűzött célok elérése érdekében kiemelten kezeljük és alkalmazzuk:

  • az ügyfélközpontú ügyintézés elvét,
  • a jogszabályban meghatározott engedélyezési és ellenőrzési jogkörök következetes alkalmazását, azok betartását a BM OKF irányelvek, útmutatások tükrében,
  • a tűzmegelőzés terén megalapozott hatósági, valamint piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet,
  • a tűzoltói beavatkozások (tűzesetek, műszaki mentések, egyéb kárfelszámolások) során a gyors, szakszerű, biztonságos munkavégzést,
  • minél hatékonyabb, eredményesebb tűzvizsgálatok lefolytatását, azok eredményeinek, tapasztalatainak jövőbeni alkalmazását, a tűzbiztonság javítása érdekében.

A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, és nem utolsó sorban az önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, továbbá a tűzoltó egyesületek együttműködésével tervezzük végrehajtani.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság közvetlen irányítása alatt 4 katasztrófavédelmi kirendeltség (Barcs, Marcali, Kaposvár, Siófok) és 5 hivatásos tűzoltó-parancsnokság (Barcs, Marcali, Nagyatád, Kaposvár, Siófok) működik, valamint 5 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (Balatonboglár, Böhönye, Csurgó Kadarkút, Tab) szakmai felügyeletét látja el.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap