Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai közé tartozik a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése.

A veszélyesáru-szállítások ellenőrzését a hatályos jogszabályok és a Főigazgatói Intézkedés alapján tervezzük, és hajtjuk végre a társszervekkel közreműködve. Ellenőrzőpontok kerültek kijelölésre, ahol a közúti ellenőrzéseket biztonságosan végre lehet hajtani. Az ellenőrzések végrehajtásának időpontjára havonkénti bontásban tervet készítünk, melyben – a veszélyesáru-szállítási szokásokhoz igazodva – a kora reggeli és a késő esti órákra is ellenőrzést tervezünk.

A bírságolási ügyekben másodfokon a BM OKF az eljáró hatóság. A másodfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmek, valamint a legfelsőbb bíróságnál előterjesztett kérelmek esetén a BM OKF látja el a bírósági képviseletet.

A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosítását követően. Ettől kezdve az útvonal-engedélyezési eljárásban a katasztrófavédelmi szervek véleményezőként vettek részt és a kijelölt útvonalon ellenőrzést végeztek.


2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. Ezen tevékenység végrehajtására elkészült a 17/2002. sz. főigazgatói intézkedés, amely igazodva az ADR szabályozás változásaihoz kétévente módosításra került.


2002-ben megjelent továbbá a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet, melynek előírása szerint, a veszélyes áru közúti, vasúti vagy belvízi szállítása során bekövetkezett balesetekről készítendő jelentést, a vállalkozás biztonsági tanácsadója köteles megküldeni az OKF illetékes területi szerve részére. 


Az előzőekben ismertetett szabályozásnak megfelelően végezték 2007. május 1.-ig az igazgatóságok szakemberei az ADR ellenőrzéseket és tettek javaslatot a társhatóságok részére szankció alkalmazására.

2007. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságként" nevesítésre kerültek a katasztrófavédelem hivatásos területi szervei az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az OKF területi igazgatóságai 2007. május 1. óta végzik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet.


2007. május 1.-től lépett életbe a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet, melynek helyébe 2009. augusztus 1-től a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet lépett.


A KRESZ 2009. évi módosítása a forgalom irányítására, valamint a közúti jelzések és forgalmi szabályok felülbírálására vonatkozó jogosultságokat kiterjesztette a katasztrófavédelemi hatóság közúti ellenőreire.


A Katasztrófavédelmi hatóság hatásköre 2012. január 01-től a veszélyesáru-szállítás minden fajtájára kiterjed.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap