Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) és (4) bekezdése alapján a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hirdetményi úton közzétett döntései az alábbi linken érhetők el:

Közzétéve: 2023-10-02
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés e alapján hozott döntések

Illetékesség hiányában nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89. § (1) és (4) bekezdés e alapján történő közhírré tétele
Közzétéve: 2023-10-02
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve: 2023-10-02
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján.

Illetékesség hiányában nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok.

Illetékesség hiányában nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye,
b) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése,
c) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)–(3) bekezdés eiben, foglalt adatok,
d) a 2009. évi LXXVI. törvény 29. § a)–d) pont jában meghatározott adatok.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdés e értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Illetékesség hiányában nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

A közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja

Közzétéve: 2024-04-09
Közbeszerzési terv 2024.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. 04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

a közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018.04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

a közzététel a a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Ilyen kifizetésre nem került sor.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján. Ilyen kifizetésre nem került sor.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap