Mivel foglalkozik a BM OKF Központi Főügyelete? aloldal fejlécképe

Mivel foglalkozik a BM OKF Központi Főügyelete?

BM OKF Központi Főügyelet általános bemutatása és feladatai

A BM OKF Központi Főügyelet az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság országos hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálata, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok és a magasabb készenlétbe helyezett polgári védelmi szervezetek legmagasabb szintű állandó ügyeletét látja el. Az OKF szervezeti struktúrájában az OKF Főigazgató-helyettesi Szervezet Központi Főügyeleti Főosztályának szervezeti egysége. Veszélyhelyzeti tevékenységek:

  • felügyeli - a Műveletirányítási Tervek alapján – a tűzesetek, és műszaki mentések felszámolásához szükséges erők, eszközök riasztását, szükség esetén végrehajtja azok átcsoportosítását, végzi az országosan riasztható különleges szerek riasztását
  • végrehajtja a légijárművekkel kapcsolatos rendkívüli eseményekkel kapcsolatos riasztási, kárfelszámolási feladatokat,
  • intézkedik a tudomására jutott hazai és külföldi terrorcselekményekkel kapcsolatban,
  • közreműködik az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs eredetű események előrejelzésére és végzi kárelhárításukat, úgy mint:

- tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése;
- ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése;
- a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;
- radioaktív anyag szabadba jutása;
- ipari létesítményben, vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező súlyos baleset;
- lakosságot érintő árvízvédekezés;
- régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút, mely a lakosság alapvető életvitelét jelentősen korlátozza;
- belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet;
- az olyan nagy jelentőségű káreset (földrengés, árvíz, épületomlás, olaj-, földgázkitörés stb.), amely az állampolgárok életében jelentős fennakadást okozott;

Monitoring, előrejelző rendszerek felügyelete:

  • végzi a katasztrófavédelmi szervek, mentőszervezetek riasztási, értesítési, berendelési feladatait
  • figyeli az országos háttérsugárzást mérő rendszert, határérték-túllépés esetén riasztja a lakosságot
  • figyeli a veszélyes ipari üzemekhez telepített, a lakosság biztonságát szolgáló MoLaRi rendszer riasztás jelzéseit, intézkedéseket hoz,

Nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatok:

  • koordinálja a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásból, segítségkérésből adódó feladatokat,
  • intézi a Magyarországon áthaladó nemzetközi segélyszállítmányok ingyenes úthasználatát és a gyorsított határátlépést,
  • A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nemzeti Riasztási Pontja.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap