Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  aloldal fejlécképe

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a magyar lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikusinfrastruktúra-elemek biztonságos működésének védelme, ami kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi hatáskörű, államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szerv.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

Rendeltetésének betöltése érdekében:

  • Iparbiztonsági, tűzvédelmi hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz.
  • Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.
  • Irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a vármegyei tűzvédelmi rendszert, helyi készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja az önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben.
  • A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.
  • Irányítja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezeteket.
  • Beruházás-szervezést és ingatlangazdálkodást végez.
  • Fenntartja a helyi kiképző bázisokat.
  • Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal.
  • Kapcsolatot tart a civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási intézményekkel, a magyar médiával.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap