Humán Szolgálat

Humán Szolgálat
A Humán Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Alapvető feladata, az eredményes szakmai munkavégzés humánerőforrás oldalának folyamatos biztosítása, a humánpolitikai feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása. Feladata a jelentkező szakmai feladatokhoz a megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező, tenni akaró, innovatív, a szervezet iránt lojális munkaerő kiválasztása. További feladatunk még, a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP) személyzeti tevékenységének elvégzése, valamint az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP) oktatási, képzési tevékenységének szakmai felügyelete, segítése. A Humán Szolgálat a munkabiztonsági felügyelőn keresztül felügyeli a tűzoltóságok munkabiztonsági és munkavédelmi tevékenységét, részt vesz a felügyeleti eljárásokban, elkészíti a szakterületre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket. Szakmailag ellenőrzi az MKI irányítása és szakmai felügyelete alá tartozó szervek munkavédelmi feladatainak ellátását. Szükség szerint jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról a Munkabiztonsági Főfelügyelőségnek.