Ellenőrzési Szolgálat

Ellenőrzési Szolgálat
Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Alapvető feladata az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellépni a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervezeti egységek, vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását. Kezdeményezi az igazgatóság vezetőjénél belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében. A belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását, További feladata még, az igazgatóság irányítása alá tartozó katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok irányítási és felügyeleti jogból fakadó ellenőrzési tevékenységének felügyelete, segítése.