Katasztrófavédelmi Kirendeltségek

Katasztrófavédelmi Kirendeltség
A KvK a hatályos jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb szabályozókban meghatározott ügyekben hatóságként, és szakhatóságként jár el. Ellátja a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb szabályozókban meghatározott feladatokat. Ellátja az ÖTP, LTP, és ÖTE szakmai felügyeletét, ellenőrzését. Szervezi a lakosság riasztásának, veszélyhelyzeti tájékoztatásának feladatait. Közreműködik a katasztrófavédelmi besorolási eljárással kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Közreműködik a lakosságriasztó rendszer végpontjaiban bekövetkezett változások nyilvántartásában. A KvK az operatív feladatok ellátásához a helyi védelmi bizottság elnökével együttműködve, a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn.


Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
A működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait, irányítja a működési területén lévő ÖTP, LTP és az együttműködési megállapodás alapján együttműködő ÖTE szakmai tevékenységét.

Katasztrófavédelmi őrs
A működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait.