Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Jelenleg nincs releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Jelenleg nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Jelenleg nincs releváns adat.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Jelenleg nincs releváns adat.


Költségvetések, beszámolók

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Frissítve: 2022-06-09
2021. évi beszámoló


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2022-06-09
Foglalkoztatottak 2022. I.

Dátum Megnevezés
2022-06-09
Foglalkoztatottak 2021. IV.
2022-06-09
Foglalkoztatottak 2021. III.
2022-06-09
Foglalkoztatottak 2021. II.
2022-06-09
Foglalkoztatottak 2021. I.
2022-06-09
Foglalkoztatottak 2020. IV.
2022-06-09
Foglalkoztatottak 2020. III.
2022-06-09
Foglalkoztatottak 2020. II.
2021-05-05
Foglalkoztatottak 2019. IV.
2021-05-05
Foglalkoztatottak 2020. I.
2021-05-05
Foglalkoztatottak 2019. III.
2020-04-09
Foglalkoztatottak 2019. II.
2020-01-02
Foglalkoztatottak 2019. I.
2019-04-16
Foglalkoztatottak 2018. I.
2019-04-16
Foglalkoztatottak 2018. III.
2019-04-16
Foglalkoztatottak 2018. II.
2019-04-16
Foglalkoztatottak 2018. IV.
2018-07-19
Foglalkoztatottak 2017. II.
2018-07-19
Foglalkoztatottak 2017. III.
2018-07-19
Foglalkoztatottak 2017. IV.
2017-08-14
Foglalkoztatottak 2016. IV.
2017-08-14
Foglalkoztatottak 2017. I.
2017-05-16
Foglalkoztatottak 2016. III.
2017-01-16
Foglalkoztatottak 2016. II.
2016-08-08
Foglalkoztatottak 2015.IV.
2016-08-08
Foglalkoztatottak 2016. I.
2016-08-04
Foglalkoztatottak 2015. II.
2016-08-02
Foglalkoztatottak 2015. III.
2015-08-25
Foglalkoztatottak 2015. I.
2015-06-08
Foglalkoztatottak 2014. III
2015-06-08
Foglalkoztatottak 2014. IV.
2014-11-13
Foglalkoztatottak 2014. II
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2012. III
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2012. I
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2012. II
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2012. IV
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2013. I
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2013. II
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2013. III
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2013. IV
2014-08-08
Foglalkoztatottak 2014. I
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve: 2022-06-09
Szerződések 2021

Dátum Megnevezés
2022-06-09
Szerződések 2020.
2021-05-05
Szerződések 2019.
2020-01-02
Szerződések
2017-08-23
Szerződések 2016
2016-06-22
Szerződések 2015
2014-08-08
Szerződések 2012
Koncessziók

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve: 2021-05-05
Egyéb kifizetések

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. Összegzés: A Somogy MKI közbeszerzési eljárást nem folytatott le.

Közzétéve: 2022-06-09
Közbeszerzési terv 2022